فرصت‌های شغلی

“زرین پلاس” یک شرکت دانش بنیانه. هدف ما اینجا کمک به کسب و کارهاست در مورد ارائه راهکارهای جذب مشتریان جدید، حفظ مشتریان موجود و توسعه بازاریابی و فروش، به کمک دانش فناوری اطلاعات.